Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Tarieven

De vergoeding voor bewindvoering wordt conform de richtlijnen van het LOVCK bepaald.

Voor 2022 gelden de onderstaande vergoedingen:

Normaal bewind

€ 125,53 per maand

Bewind met schulden

€ 162,44 per maand

Bewind partners (normaal)

€ 150,54 per maand

Bewind partners (schulden) 

€ 172,72 per maand

Bewind partners (beide schulden)

€ 194,81 per maand

Budgetbeheer (met partner = 20% opslag)

€ 93,50   per maand

EENMALIGE KOSTEN

Opstartkosten budgetbeheer  (20% opslag bij partnerdossier) 

€ 373,35

Kosten aanvangswerkzaamheden (enkel bewind met zitting rechtbank)

€ 709,06

Kosten aanvangswerkzaamheden (enkel bewind zonder zitting rechtbank)

€ 513,19

Kosten aanvangswerkzaamheden (Partner bewind met zitting rechtbank)

€ 850,63

Kosten aanvangswerkzaamheden (Partner bewind zonder zitting rechtbank)

€ 636,46

Verhuizing / verkoop 

€ 442,86

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1 persoon

€ 266,20

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2 personen

€ 319,44

Opheffen budgetbeheer  / afwikkelen dossier (20% opslag bij partnerdossier) 

€ 183,55


In situaties waarin de bewindvoeringskosten of budgetbeheerkosten niet door de betrokkene zelf betaald kunnen worden, zal een beroep gedaan worden op een uitkering in de vorm van bijzondere bijstand. Voor een aanvraag bewindvoering is € 88,= griffierecht verschuldigd.

 


Richtinggevend    |    Doeltreffend