Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening


In Nederland is de vraag naar schuldhulpverlening groot en is de schuldenproblematiek nog steeds groeiende. Hulpverleningsorganisaties bij gemeenten krijgen het steeds drukker waardoor er in veel gevallen een wachttijd is ontstaan, soms oplopend tot ruim een jaar. Zowel schuldeisers als schuldenaren kunnen en willen zo lang niet wachten.


Aleyon begrijpt dat dit voor alle partijen een zeer onwenselijke situatie is en daarom gebeurt dit bij Aleyon niet! Aleyon werkt snel en effectief en springt adequaat in op situaties die onmiddellijke actie vragen.

Binnenkort treft u hier meer informatie aan over de werkwijzen van Aleyon op het gebied van schulhulpverlening.Richtinggevend    |    Doeltreffend