Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Inkomens- & Budgetbeheer

Wat is inkomens- en Budgetbeheer?
In een aantal opzichten komt inkomens- en budgetbeheer overeen met bewindvoering. Bij het inkomens- en budgetbeheer beheert Aleyon het volledige budget.

bewindvoeringen

Door middel van de zogenaamde budgetbeheerrekening worden maandelijks de vaste lasten zoals huur, ziektekosten-premie en energierekeningen betaald. Daarnaast wordt een deel van het inkomen gereserveerd als leefgeld dat in wekelijkse termijnen wordt overgemaakt op de rekening van de cliënt.

Voor wie is inkomens- en budgetbeheer bedoeld?

Wanneer er sprake is van een (tijdelijke) onbalans in de financiële situatie doordat er bijvoorbeeld een inkomensdaling is, kan door middel van inkomens- en budgetbeheer de balans weer teruggevonden worden. Dit gebeurt door middel van budgetbegeleiding. Hierbij wordt geleerd hoe er verstandig met geld omgegaan kan worden zodat er geen financiële problemen meer zullen optreden. In principe is inkomens- en budgetbeheer voor iedereen toegankelijk die zelf geen grip op de zaak heeft.

Hoe wordt inkomens- en budgetbeheer aangevraagd?

Bij Aleyon kan een aanvraag voor inkomens- en budgetbeheer ingediend worden als de cliënt binnen het werkgebied van Aleyon woonachtig is en meerderjarig is. Wanneer de inkomens- en budgetbeheer toegezegd is wordt een budgetplan opgesteld. In dit plan worden de inkomsten en uitgaven opgenomen en wordt, indien mogelijk, een reservering gemaakt voor bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven. Het plan, de gemaakte afspraken met de cliënt en de algemene voorwaarden worden opgenomen in een overeenkomst welke door beide partijen ondertekend wordt.

Hoe lang duurt het inkomens- en budgetbeheer?

Gemiddeld loopt de termijn voor inkomens- en budgetbeheer drie jaar. Binnen deze termijn wordt getracht de cliënt zelf weer de financiële belangen te laten behartigen. Uiteraard zal na deze periode door Aleyon nog de nodige toezicht worden gehouden en worden cliënten verder ondersteund. De exacte looptijd wordt in overleg met de cliënt bepaald.

Wat zijn de kosten van inkomens- en budgetbeheer?

Aan inkomens- en budgetbeheer zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen doorberekend worden aan de betreffende cliënt maar worden in sommige gevallen ook door de betreffende gemeente voldaan. Dit is uiteraard afhankelijk van uw financiële situatie. Ook is het mogelijk dat deze kosten voldaan worden door een externe derde partij bijvoorbeeld een familielid of de werkgever.

Verantwoording

Aleyon informeert haar cliënten periodiek omtrent de financiële transacties die hebben plaatsgevonden. Dit gebeurt in de vorm van een overzicht van de budgetbeheerrekening. Hierop staat exact vermeld wat de inkomsten en uitgaven zijn geweest in een bepaalde periode en wat het saldo tegoed is.

Schulden

Wanneer er sprake is van een grote schuldenlast is inkomens- en budgetbeheer niet de directe oplossing. Er zal dan verwezen worden naar de vorm bewindvoering met schuldregeling.


Richtinggevend    |    Doeltreffend